Vọng Tưởng

Nguyên Hiệp

khu phố này
đôi khi đi qua
có đám người nhìn cười ngạo ngễ
khu phố này có khi đi qua
những đứa bé vất vưỡng
đói nghèo đốt cháy màu da
lạ lẫm ngước nhìn (dường như ngưỡng mộ)
khu phố này một mùa đã qua
quen thuộc con đường, không tên để nhớ
khu phố này
đôi khi ngỡ có một kiếp đã là quê nhà
vừa quá thân thương vừa lắm đọa đày
khu phố này, đám quạ dáo dác bay
ờ, bây giờ đang là mùa đông.