Trung Quốc Nói Rằng Ban Thiền Lạt Ma Thực Đang Sống Ở Tây Tạng

Ban thiền Lạt-ma hiện đang sống tại Tây Tạng cùng với gia đình, quan chức đứng đầu “Vùng tự trị Tây Tạng” do Trung Quốc chỉ định đã nói như vậy. Điều này đang được loan báo trên các phương tiện truyền thông như là để “xác nhận” rằng Gendun Choekyi Nyima, cậu bé được đức Dalai Lala XIV công nhận là Ban thiền Lạt-ma vào năm 1995, vẫn còn sống.

Padma Choling đã nói tại một cuộc họp báo bên lề tại phiên họp lập pháp hàng năm của Trung Quốc rằng, “Theo tôi biết, ông (tức Ban thiền Lạt-ma) và gia đình của ông hiện đang có một cuộc sống tốt ở Tây Tạng. Ông ấy và gia đình không muốn bị làm phiền. Họ muốn một cuốc sống bình thường.”

Đối với tôi, đây không phải là một xác nhận vững chắc. Padma Choling nói giống như ông ta đang phát tán một tin đồn, không cho thấy một hiểu biết đúng đắn.

Ban thiền Lạt-ma là vị Lạt-ma có vị trí cao thứ hai đối với Phật giáo Tây Tạng. Vị Ban thiền Lạt-ma thứ mười đã qua đời vào năm 1989. Vào năm 1995, đức Dalai Lama XIV đã xác nhận Gendun Choekyi Nyima, lúc đó vừa sáu tuổi, là hoá thân của Ban Thiền Lạt-ma. Nhưng ba ngày sau, cậu bé này và ba mẹ của cậu đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giam và từ đó không còn ai hay biết gì về họ nữa.

Chính phủ Trung Quốc thay một câu bé khác, Gyaltsen Norbu, làm Ban Thiền Lạt-ma chính thức và tôn phong vị này vào tháng 10-1995. Bây giờ Gyaltsen Norbu đang được Trung Quốc thông báo là một Lạt-ma, người sẽ thay thế đức Dalai Lama làm bộ mặt công chúng của Phật giáo Tây Tạng. Tuy nhiên, vẫn có một số người Tây Tạng cho rằng vị Ban Thiền Lạt-ma này là thực.

Theo buddhism.about.com