Tháng Năm

Nguyên Hiệp

Tháng Năm

Vesak về nơi đâu

Chốn này không thấy!

Ngày hâm hấp nắng đêm phố thị oi nồng

Không nhang đèn kệ kinh

Đi tìm Vesak, tháng Năm

Im lặng trăng soi một góc trời phiêu bạt

Xếp sách vở, tháng Năm

Miên man ký ức vỡ vụn

Những con đường không tên

Hun hút xa ngày trở lại

Tháng Năm, người cứ đi

Đời cứ trôi, buồn vui không mùa vụ

Từng ngày về mờ nhạt vết thời gian…