Sáng Mưa

Nguyên Hiệp

Nắng đã sang mùa yên nghỉ

Hoa xoài khô và mưa xuống

Trĩu cành trái một ngày xanh xanh

Nhà bên lão già tóc trắng mây

Nhìn mưa nghe mùa thu đang đến

Chờ một ngày thân ngủ uẩn tro bay

Và trên cành buổi sáng hôm nay

Những con chim non rũ mình rời tổ

Bay đi với khoảng trời mênh mông

Tha thẩn một cái nhìn rơi vào hư không

Xa ngút ngàn xa

Và buổi sáng im ắng trôi qua

Và cơn mưa tan vào trong kẽ lá

Và lão già trầm ngâm…

Bất động tựa hồ hoá đá!

Nguyên Hiệp