Thằng Bé với Diwali

Nến thắp sáng
Những con đường đèn giăng
Ngày lễ
Pháo réo rắt
Rộn phố xá ngày đông
Bên cánh cửa
Thằng bé lặng im
nhìn dòng đời chảy
Vang vang những tiếng reo cười
Vui chẳng có gì vui
Buồn chẳng có chi buồn
Diwali cho những người
Mừng thần linh trở lại
Quây quần đoàn viên
Đất trời vẫn hồn nhiên
Mùa sang mùa ngàn năm gió hát
Thần linh ở đâu
Buổi quay về
Có thương kẻ khó trần gian?
Nhà bên thằng bé biến tan
Trong ngập tràn ánh sáng.