Đường Dài

Cất bước - một lần - xa chốn cũ
Đường vạn dặm dài chuyện tử sinh
Mây trắng qua đường đôi lần hỏi
Có biết nơi nào vắng nhục vinh.

Sắc thân vướng bụi đường nhân thế
Làm kẻ ăn mày có thảnh thơi
Bát cơm ơn nghĩa đời gian khó
Kiếp sống không là một cuộc chơi.

Lý tưởng vời cao ngày phát nguyện
Rũ sạch bụi trần chuyện hữu vi
Khuất biệt núi xa hay phố chợ
Gieo xuống cõi đời tiếng từ bi.

Ngoài kia - ừ nhỉ - điều chi lạ
Chuyện đạo, chuyện đời, một phân vân
Bát y một túi đi qua núi
Hải hồ cuốn hết những ngày xanh.

Vạn dặm đường dài, rồi vạn dặm
Chân mõi đôi lần… nhớ câu kinh
Nguyện cũ để quên trên điện Phật
Trôi nổi đi tìm mọng phù sinh.

Dăm ba con chữ đời vọng động
Quay mặt một vòng nửa kiếp qua
Xênh xang áo mũ làm trò tếu
Cúi mặt lại nhìn úa cà sa.

Phủi tóc - soi mình - đời đã bạc
Chuyện cũ phai mờ vết chim qua
Ngoài kia không có gì vui lạ
Đường vẫn mãi dài những chuyện xa.

Pune 23/11/2010
Nguyên Hiệp