Tháng Sáu

Nguyên Hiệp

Lang thang tháng sáu những ngày

Bụi chen phố xá choáng say hơi đời

Giàu nghèo trên một dòng trôi

Ngả nghiêng thân phận rã rời cõi nhân

Đêm qua tháng sáu ngại ngần

Run run như thể chưa lần đi qua

Trăng mơ mơ nửa vầng tà

Đời chưa xanh đã hoá là chiêm bao

Và đường kia đến chốn nào

Tung bay bụi cát một mầu sắc không…

Ngoại ô tháng sáu gió đồng

Ta mang cuộc lữ trải trong nắng chiều

Người theo người từng dáng xiêu

Đời theo đời cho lên nhiều chuyến đi

Lang thang tháng sáu thôi thì

Khô thân ngủ uẩn nói chi vui buồn

Bao lần những hạt mưa vương

Cà sa rêu mốc gió đường cuốn bay…

Thôi về đi đã hết ngày

Đi qua tháng sáu còn đây mấy dòng.